كل عناوين نوشته هاي گروه گيف دوني -

گروه گيف دوني -
[ شناسنامه ]
طرح درس سالانه تعليمات اجتماعي ششم ...... يكشنبه 96/8/28
طرح درس سالانه قابل ويرايش قرآن ششم ...... شنبه 96/8/27
طرح درس روزانه علوم تجربي سوم با موضوع درياها ...... جمعه 96/8/26
طرح درس عربي هفتم با موضوع مثني ...... سه شنبه 96/8/23
طرح درس سالانه کتاب فارسي پنجم ...... شنبه 96/8/20
طرح درس در مورد محيط زيست شمال - اجتماعي سوم ...... شنبه 96/8/20
طرح درس ساليانه قرآن سوم دبستان ...... جمعه 96/8/19
طرح درس تبديل جامع و مايع به يکديگر - علوم سوم ...... چهارشنبه 96/8/17
طرح درس روزانه آموزش عدد 3 کتاب رياضي اول ...... دوشنبه 96/8/15
طرح درس براي تدريس مهره داران علوم سوم ...... شنبه 96/8/6
بهترين طرح درس سالانه علوم پنجم ...... سه شنبه 96/8/2
طرح درس روزانه در مورد انرژي ...... دوشنبه 96/8/1
درس پژوهي علوم سوم با موضوع منابع انرژي ...... شنبه 96/7/29
طرح درس ساليانه تاريخ چهارم ابتدايي ...... شنبه 96/7/22
گلچين درس پژوهي رياضي دوم ابتدايي ...... چهارشنبه 96/7/19
   1   2      >
  ==>   ليست آرشيو شده ها