كل عناوين نوشته هاي گروه گيف دوني -

گروه گيف دوني -
[ شناسنامه ]
طرح درس رياضي پنجم با موضوع محيط دايره ...... يكشنبه 96/2/24
طرح درس استاندارد تدريس بخش آهنربا علوم چهارم ابتدايي ...... پنج شنبه 95/12/5
طرح درس سالانه هديه آسماني سوم دبستان ...... دوشنبه 95/7/26
طرح درس برتر سالانه رياضي هشتم ...... دوشنبه 95/6/15
دانلود بازيهاي جالب پيچ در پيچ ...... يكشنبه 95/6/7
به راحتي نوشته متحرک بسازيد ...... يكشنبه 95/5/24
طرح درس دوم ...... دوشنبه 95/2/6
مفهوم کسر ...... پنج شنبه 94/10/3
  ==>   ليست آرشيو شده ها