كل عناوين نوشته هاي گروه گيف دوني -

گروه گيف دوني -
[ شناسنامه ]
طرح درس رياضي سوم درس تقارن ...... جمعه 96/10/29
طرح درس سالانه قرآن دوم - قابل ويرايش ...... چهارشنبه 96/10/27
پاورپوينت بدست آوردن اعداد اول ...... سه شنبه 96/10/26
طرح درس ساليانه رياضي اول ابتدايي ...... جمعه 96/10/15
طرح درس سالانه تاريخ و جغرافي و مدني پنجم ...... دوشنبه 96/10/4
طرح درس روزانه فارسي اول - آموزش نشانه آ ا ...... دوشنبه 96/9/27
طرح درس سالانه پيام آسمان هشتم ...... سه شنبه 96/9/14
طرح درس روزانه علوم تجربي سوم با موضوع درياها ...... جمعه 96/8/26
طرح درس مفهوم خط و باز و بسته ...... چهارشنبه 96/7/5
  ==>   ليست آرشيو شده ها